Werkwijze & Dienstverlening

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Met behulp van sociale media weten organisaties en mensen elkaar wereldwijd te vinden. Spring Engineering begrijpt dit en speelt hierop in. Wij richten ons voornamelijk op de vraagstukken bij organisaties en mensen die niet alleen door het gebruik van sociale media te regelen zijn en waar net meer focus , aandacht en expertise gevraagd wordt.

Onze werkwijze hangt af van de dienstverlening die u kiest. Wij bieden het volgende dienstverleningen aan;

 • Spring Partnership
 • Spring Committing
 • Spring Rent a Recruiter
 • Spring Always Running

Spring  - Partnership

Terug naar uw kerntaken door uw organisatie te ontlasten van de personeelswerving, met Spring Partnership.

Wilt u zich weer bezighouden met uw core business en zoekt u een volwaardige partner die de verantwoordelijkheid van de gehele recruitment op zich neemt? Dan is “Partnership” de dienstverlening die bij uw organisatie past. Wij gaan een gecommitteerde samenwerking aan met uw organisatie en nemen de verantwoordelijkheid voor de werving van geschikte kandidaten gedeeltelijk of helemaal van u over. Kortom: uw organisatie gaat zich weer bezig houden met zijn core bezigheden, en wij doen waar wij goed in zijn, namelijk het vinden en binden van geschikte kandidaten.

U krijgt hiervoor;

 • Een gecommitteerd bureau dat een gedeeld belang heeft in het vervullen van uw recruitment
 • Een plan van aanpak dat wij samen aan het begin van het traject met elkaar opstellen
 • Een vaste adviseur die gecommitteerd met uw vacatures aan de slag gaat en u wekelijks update over de voortgang
 • Aanpassing van de communicatieteksten van uw vacatures gericht op uw doelgroep
 • Een gedegen search in CV database, relevante (sociale) media, eigen netwerk en indirect netwerk
 • Een jaar nazorg met evaluatiemomenten voor zowel  uw organisatie als de kandidaat. Wanneer er twijfel is bij een van de partijen komt deze snel boven tafel en kan er actie ondernomen wordt. Hiermee blijft de continuïteit voor alle partijen gewaarborgd.

Tevens krijgt u;

 • Een adviseur die ook fysiek binnen uw organisatie aanwezig is als aanspreekpunt, voor een vast aantal uren per week.
 • Een bureau dat zich “voorcyclisch” bezig houdt met het werven van kandidaten voor uw nieuwe projecten of vraagstukken binnen uw organisatie. Hiermee voorkomt u dat uw organisatie onder tijdsdruk komt te staan aan het eind van het proces. 
 • Een partner die strategisch meedenkt binnen uw organisatie en verbetervoorstellen doet en implementeert voor uw arbeidsmarktcommunicatie op beurzen, website, sociale media e.d. 
 • CV OK Check
 • Kortom: Wij integreren onze succesvolle aanpak binnen uw organisatie. 

Omdat dit maatwerktrajecten zijn, voeren wij verschillende gesprekken met uw organisatie. Wij zullen samen een beeld moeten vormen over uw behoefte. Op basis hiervan schrijven wij een samenwerkingsvoorstel met een strategie die ingaat op uw missie, visie en doelstellingen. Overeenstemming hierover is belangrijk voor een succesvolle samenwerking.

Bij deze dienstverlening ontwerpen we een op-maat constructie om de geselecteerde kandidaat bij uw organisatie in te laten stromen. Deze wordt vooraf vastgelegd in de Spring Partnership samenwerkingsovereenkomst.

Spring – Committing

Hoofdpijndossiers en lastig te vervullen vacatures worden opgelost met Spring Committing.

Heeft u jaarlijks een of meerdere hoofdpijndossiers of vacatures  die lastig te vervullen zijn en wilt u de wervingsverantwoordelijkheid delen met een gecommitteerd bureau?  Dan is  “Committing” de dienstverlening die het beste bij uw organisatie past.

Bij Spring Commiting gaan uw organisatie en Spring Engineering een wederzijds gecommitteerde samenwerking aan, per vacature of bij een cluster vacatures. Dit betekent dat wij samen een voordeel hebben bij het sneller vervullen van deze vacatures. U betaalt vooraf een startersfee en deze wordt per succesvolle plaatsing deels gecrediteerd op de wervingsfee of de (tijdelijke) detachering.

U krijgt hiervoor;

 • Een gecommitteerd bureau dat een gedeeld belang heeft in het vervullen van uw hoofdpijndossiers en vacatures
 • Een plan van aanpak dat wij aan het begin van het traject met elkaar opstellen
 • Aanpassing van de communicatieteksten van uw hoofdpijndossiers en vacatures zodat uw doelgroep gericht aangesproken en bereikt wordt via relevante media, persoonlijk en in het indirecte netwerk
 • Een vaste adviseur die gecommitteerd met uw vacatures aan de slag gaat en u wekelijks update over de voortgang
 • Een gedegen search in CV database, eigen netwerk en indirect netwerk
 • Een jaar nazorg met evaluatiemomenten voor zowel  uw organisatie als de kandidaat. Wanneer er twijfel is bij een van de partijen komt deze snel boven tafel en kan er actie ondernomen wordt. Hiermee blijft de continuïteit voor alle partijen gewaarborgd. 

Bij deze dienstverlening zijn er twee mogelijkheden om de geselecteerde kandidaat bij uw organisatie in te laten stromen;

Directe indiensttreding:
U kunt de kandidaat direct een arbeidsovereenkomst bij uw organisatie aanbieden. U betaalt Spring Engineering eenmalig een wervingsfee, waarbij de startersfee gedeeltelijk wordt gecrediteerd.

(Tijdelijke) detachering:
Als u de eerste periode van samenwerking meer flexibiliteit wilt geven kunt u kiezen voor tijdelijk detachering. U leent de medewerker in voor een periode van minimaal 1800 uur. Hiervoor betaalt u een uurtarief en na de afgesproken periode heeft u de mogelijkheid om de kandidaat kosteloos over te nemen.

Spring – Rent a Recruiter

Wilt u voor piekmomenten recruitmentkennis, tools en kracht toevoegen binnen uw Recruitment afdeling? Kies dan voor Spring Rent a Recruiter.

Spring Engineering snapt dat organisaties piekmomenten kennen. Wij werken met specialistische recruiters die in piekperiodes de druk bij uw organisatie weg weten te nemen. Spring Engineering spreekt de taal van engineers en recruiters en vindt snel zijn weg binnen technische bedrijven. Onze mensen nemen de verantwoordelijkheid voor een kwalitatieve invulling van vacatures en weten hoe de markt in elkaar zit. Kortom: plugg and play.

Bij deze dienstverlening betaalt u Spring Engineering een uurtarief, of een gedeeltelijk uurtarief en gedeeltelijk performancetarief voor de specialistische Interim Recruiter die werkzaam is voor een vooraf afgesproken periode.

Spring – Always Running

Wilt u passende kandidaten spreken voor uw vacatures, maar verder geen verplichting? Dan is Spring Always Running de dienstverlening die het beste bij u past.

Spring Always Running is een dienstverlening op basis van NoCureNoPay.  Wij spreken altijd geschikte kandidaten en beschikken dus over een breed aanbod. U betaalt wanneer de door Spring Engineering aangeboden kandidaat start bij uw organisatie. Geen verplichtingen voor beide partijen, op voorhand wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin we de tarieven en algemene voorwaarden vastleggen.

Bij deze dienstverlening heeft u twee mogelijkheden om de geselecteerde kandidaat bij uw organisatie in te laten stromen:

Directe indiensttreding:
U kunt de kandidaat direct een arbeidsovereenkomst bij uw organisatie aanbieden. U betaalt Spring Engineering eenmalig een wervingsfee.

(Tijdelijke) detachering:
Als u de eerste periode van samenwerking meer flexibiliteit wilt geven kunt u kiezen voor tijdelijk detachering. U leent de medewerker in voor een periode van minimaal 1800 uur. Hiervoor betaalt u een uurtarief en na de afgesproken periode heeft u de mogelijkheid om de kandidaat kosteloos over te nemen.

TARIEVEN:

Wij denken dat elke plaatsing maatwerk is. Spring Engineering hanteert standaard tarieven die afhankelijk zijn van soort indiensttreding en soort dienstverlening, echter heeft elke organisatie verschillende aanvullende arbeidsvoorwaarden die wij mee kunnen nemen in de tarifering. Neem voor meer informatie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met mike@spring-engineering.nl of bel naar 06 468 21 858.

Snel kandidaten zoeken

Gelijk inzicht hebben in de soort profielen die wij spreken? Hieronder een greep van de kandidaten die wij in procedure hebben:

 • Engineer Scheepsbouwkunde

 • Projectleider Werktuigbouw

 • Projectcoördinator- Projectmanager - Procesmanager

 • Alle profielen

Kennismakingsgesprek aanvragen

Heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Dat kan!
Neem snel contact met mij op:

 • via LinkedIn

 • Contactformulier